Aaltje Slok en Evert van Capelleveen

 

 

                    Voorgeslacht Evert van Capelleveen (vernieuwd 7 maart 2004)

 

                                                        Terug naar pagina Slok- Kroesbergen

 

Alida Geertruida Slok is het zevende kind van Jan Slok en Alida Geertruida Kroesbergen. Ze werd geboren op 1 december 1909. Op haar twaalfde jaar gaat ze in Ede bij de Enka werken en in haar 18e jaar ontmoet ze Evert van Capelleveen waarmee ze op 30 augustus 1930 is getrouwd.

Voor de tweede wereldoorlog worden er vier kinderen geboren namelijk Ans in 1931, Ali in 1932, Jan in 1937 en Janny in 1939. Eef wordt in 1939 gemobiliseerd en maakt in 1940 het begin van de oorlog mee. Aaltje wordt met de 4 kinderen naar Elst gebracht, ingescheept op een kolenschuit. Na 3 dagen komen ze in Alkmaar aan. Na de capitulatie gaan ze weer terug naar Veenendaal.

In het begin van de vijftiger jaren vertrokken 2 dochters van Eef en Aaltje  (Ans en Ali) naar Australie en vestigden zich met hun mannen op het eiland Tasmanie. In 1960 emigreerde de derde dochter Janny ook naar Tasmanie. In 1965 gaan ze met hun dochter Wilke de andere kinderen in Tasmanie opzoeken. Ze gaan per boot en maken zo een wereldreis die uiteindelijk, inclusief het verblijf van drie maanden in Tasmanie, 6 maanden duurt.

Na de oorlog breekt er een periode van hard werken en weinig verdienen aan. De kinderen gingen naar de Boerselandse school. De dichterbij gelegen Patrimoniumschool was niet beschikbaar omdat daar soldaten gelegerd waren.  Eef was verfmeester op de Newo, een baan met veel verantwoordelijkheid. In 1948 werd het laatste kind, dochter Wilke, geboren.

In 1977 trouwde Wilke, de jongste dochter met Lluis en emigreerde naar Spanje. Janny en Bertus waren toen al weer teruggekeerd uit Australie zodat Eef en Aaltje niet dochterloos in Veenendaal achterbleven. In 1980 vierden ze, met de van heinde en ver overgebleven kinderen, hun 50 jarig huwelijksfeest. Twee jaar later overleed Eef plotseling in hun woning aan de Jan Steenlaan.

Aaltje bleef alleen achter en verhuisde naar de Weverij. Haar twee dochters Janny en Ali stierven na een ernstige ziekte kort na elkaar. Aliy in 1992 in Australie en Janny 7 maanden later in Veenendaal.

In 1996 gaat Aaltje naar het bejaardencentrum De Engelenburgh. Op 28 augustus 2001 slaapt ze vredig in als laatst overgebleven kind van Jan Slok en Aaltje Geertruida Kroesbergen.

 

3 juli 1954: staande van links naar rechts: Ans, Jan, Ali en Janny; zittend van links naar rechts: vader Eef, Wilke en moeder Aaltje