Jacob Slok en Johanna de Gooijer
Op 28 juni 1930 trouwden Jacob Slok en Johanna de Gooijer. Ze gingen inwonen bij de ouders van Johanna Jan de Gooijer en Willemijntje Diepeveen aan het Kostverloren B 141 (later nr. 19). Kort na de geboorte van de oudste zoon Jan (genoemd naar grootvader Jan Slok) verhuisden ze naar de Savornin Lohmanstraat 62. Omdat Johanna daar niet kon wennen verhuisden ze naar de Smidsstraat. Later vertrokken ze weer naar de Savornin Lohmanstraat nu naar nr. 50. Jacob was afdelingschef bij D.S. van Schuppen. In 1933 werd dochter Willemijntje Janna geboren en in 1937 zoon Jacob Johan. In 1941 werd de laatste dochter geboren die Alida Geertruida (naar grootmoeder Slok-Kroesbergen) werd genoemd.

De foto hiernaast is niet toevallig gemaakt. Jacob zei: " 't Is een gevaarlijke tijd met al die bombarde-menten en razzia's. Laten we, nu we als gezin nog compleet zijn, nog maar een foto laten maken. Je weet tenslotte nooit wat er gebeurd.".
Jacob was zeer actief in de gemeentepolitiek. In 1949 werd hij als antirevolutionair in de gemeenteraad gekozen. Hij was maatschappelijk zeer actief: gemeentepolitiek, vakbond, schoolbestuur, werkliedenverbond Patrimonium en ziekenhuisbestuur.
Jacob en Johanna zijn altijd op de Savornin Lohmanstraat blijven wonen. Tot halverwege de jaren zestig genoten ze beiden een goede gezondheid. Johanna overleed echter op 4 juni 1967.

Jacob hertrouwde in 1968 met Hendrina Spronk. Hij overleed op 22 april 1986.
Jacob en Johanna gefotografeerd omstreeks 1929 (in hun verkeringstijd)
In november 1943 werd het gezin op de foto gezet. Dochter Wil en zoon Jan staan achter. Dochter Ali en zoon Jacob J. staan voor.
Terug naar pagina Slok- Kroesbergen.
Voorgeslacht Johanna de Gooijer