Jan Slok en Alida van Dijk
Jan Slok werd op 1 september 1914 geboren als achtste kind van het echtpaar Slok-Kroesbergen. Na de lagere school mocht hij 'doorleren' op de ambachtsschool. Al na het eerste jaar moest hij toch gaan werken en begon zijn vrijwel technische loopbaan bij Hendriks de smid. In 1934 moest hij echter voor eerste oefening opkomen. Hij werd opgeleid als hoefsmid en was ingedeeld bij het 1e Regiment Huzaren, tweede eska-dron, 14e peloton, gecommandeerd door Ritmeester Jhr. Tedingh van Berkhout.
Jan Slok en Ali van Dijk trouwden in 1937. Hun eerste huis was Heuvel 15. Op 11 september 1938 werd daar hun eerste zoon Jan geboren. Het was toen een span-nende tijd en in hun tweede huwelijksjaar werd Jan gemobiliseerd. Hij werd ingekwartierd in Vaassen en trok elke dag te paard de Veluwe op.
Na de capitulatie was Jan krijgsgevangene. In juli 1940 keerde hij terug naar Veenendaal en ging werken op de VSW. Daar maakte hij in de oorlogstijd veel mensen gelukkig door lekke potten en pannen te solderen. Bij Hendriks had hij geleerd met koper te solderen. Dat smolt bij de warmte van een kachel niet maar tin wel. Hij ontwierp ook een carbid-lamp die het machtig deed.
Het gezin was intussen verhuisd naar Vendelseweg 87. Hier werden de andere kinderen geboren. Een dochter Tinie op 27 mei 1942 die op 28 mei 1946 aan difterie in het ziekenhuis in Utrecht is overleden. Op 22 juni 1946 werd zoon Cor geboren en op 25 maart 1950 een dochter die weer Tini werd genoemd.

In 1953 werd verhuisd naar een woning aan de Savornin Lohmanstraat 129. Het was een woning van de Gebr. Van Leeuwen waar Jan toen werkte op de onderhoudsafdeling. Een paar jaar later kon de woning voor het bedrag van 5.000 gulden worden gekocht. Na enig aarzelen besloten Jan en Ali tot aankoop over te gaan.

Jan heeft ook nog bij de Frisia gewerkt en tot aan zijn pensioen werkte hij bij Carolan. Op 8 maart 1986 overleed hun oudste zoon Jan en in datzelfde jaar overleed Ali op 25 oktober 1986.

Jan hertrouwde in 1987 met Aleida Everdina van Buren. Beiden overleden in januari 2000, Jan op de 13e en zijn tweede vrouw op de 26e.
Trouwdag op 27 februari 1937.
Jan was tijdens de mobilisatie als hoefsmid ingedeeld bij het 1e Regiment Huzaren.
Terug naar pagina Slok- Kroesbergen
Voorgeslacht Alida van Dijk