Willem Slok en Hendrika Alberta van de Lustgraaf
 
Terug naar pagina Slok- Kroesbergen.
Voorgeslacht Hendrika Alberta van de Lustgraaf

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zal ongeveer 1934 zijn geweest. Wim Slok, een jaar of zestien oud, ging met een paar vrienden naar het bos achter restaurant La Montagne. Tijdens die wandeling ontmoette hij Riek van de Lustgraaf, de dochter van Johan en Jans van de Lustgraaf, de kleermaker bij Jan van Schuppen en zijn vrouw. Ze verloren elkaar een paar jaar uit het oog. In 1936 liepen ze elkaar weer tegen het lijf tijdens het feest vanwege de verloving van Juliana en Bernhard. Ze kregen vaste verkering.

Wim werkte in die tijd bij de coöperatieve vereniging De Eendracht, een winkel die was opgericht door werknemers om een einde te maken aan gedwongen winkelnering. Riek was op De Schup, eerst op de pakkamer, later op de kwaliteitsafdeling.

Het stel verloofde zich op tweede paasdag 1940. Na de grote onrust van de meidagen van 1940 hernam het gewone leven zich. In 1942 nam de loopbaan van Wim een wending. Hij trad in dienst bij Van Silfhout, een Arnhemse grossier in bakkerijgrondstoffen en levensmiddelen. Hij werd er vertegenwoordiger.

Wim en Riek trouwden op 30 oktober 1942. Ze trokken aanvankelijk in bij Johan en Jans van de Lustgraaf op de Fluitersstraat. In mei 1943 werd hun eerste zoon geboren. Ze noemden hem Jan. Ze betrokken een huis aan het Boveneind, naast 'de Vuurboks', ofwel slager Van Doorn. In november 1946 werd dochter Jeannette geboren.

Wim, Jan, Riek en op de vacht Jeannette

Wim kon na de oorlog weer bij Van Silfhout aan de slag. Het reizen naar Arnhem begon hem in 1947 echter wat teveel te worden. Dat bracht Wim en Riek ertoe te verhuizen naar Arnhem. Ze gingen wonen aan de Forelstraat.

Wim was in 1950 toe aan een nieuwe uitdaging. Na acht jaar met de fiets de Achterhoek onveilig te hebben gemaakt, kreeg hij de kriebels. Hij wilde een eigen zaak. Dat lukte. Ze openden een kruidenierswinkel aan de Graslaan, waar ze ook gingen wonen.

In 1956 keerden ze terug naar Veenendaal, waar ze een winkel openden aan de Jan Steenlaan. Zeven jaar later werd Johan geboren.

Bij de opening van de winkel aan de Jan Steenlaan. Van links naar rechts op de achtergrond: Jacob, Johanna, Jannetje, Stefie, Aaltje, Bep, Rijk, Jan en Wim en op de voorgrond van links naar rechts: Jeannette, oma Van de Lustgraaf, opoe Slok, Tho, Alie, Jan en Riek

Vanwege de groeiende concurrentie en de zwakkere gezondheid werd de winkel in 1974 gesloten. Wim en Riek kochten een mooie terrasflat aan ‘t Kofschip, waar ze mooie jaren doorbrachten. In 1989 verhuisden ze naar de Hollandia. Wim overleed daar in 2001. Riek woont er nog steeds.